ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2 m/s, gia tốc 4 m/s2 : 

  • A. Vận tốc của vật sau 2s là 8 m/s
  • B.  Đường đi sau 5s là 60 m
  • C. Vật đạt vận tốc 20 m/s sau 4 s
  • D. Sau khi đi được 10 m,vận tốc của vật là 64 m/s
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 44131

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1