AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó: 

  • A. Có gia tốc trung bình không đổi
  • B. Có gia tốc không đổi
  • C. Chỉ có thể chuyển động nhanh dần hoặc chậm dần đều 
  • D. Có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau đó nhanh dần đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>