ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó: 

  • A. Có gia tốc trung bình không đổi
  • B. Có gia tốc không đổi
  • C. Chỉ có thể chuyển động nhanh dần hoặc chậm dần đều 
  • D. Có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau đó nhanh dần đều
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 44122

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1