YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất điểm chuyển động trên trục Ox, bắt đầu chuyển động tại thời điểm t = 0, có phương trình chuyển động là x = t2 + 10t +8. Chất điểm chuyển động: 

  • A. Chậm dần đều theo chiều âm
  • B. Chậm dần đều theo chiều dương
  • C. Nhanh dần đều theo chiều âm 
  • D. Nhanh dần đều theo chiều dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>