• Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng.

  Vật rắn không có trục quay cố định, chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì trọng tâm của vật 

  • A. đứng yên.                 
  • B. chuyển động dọc trục.        
  • C. chuyển động quay.  
  • D. chuyển động lắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC