• Câu hỏi:

  Để tăng mức vững vàng của trạng thái cân bằng đối với xe cần cẩu người ta chế tạo: 

  • A. Xe có khối lượng lớn.
  • B. Xe có mặt chân đế rộng.
  • C. Xe có mặt chân đế rộng và trọng tâm thấp. 
  • D. Xe có mặt chân đế rộng, và khối lượng lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC