• Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng.

  Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính, hành khách sẽ : 

  • A.  nghiêng sang phải.               
  • B. nghiêng sang trái.
  • C.  ngả người về phía sau.      
  • D. chúi người về phía trước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC