YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là: 

  • A. s = v0t + at2/2     (a và v0 cùng dấu).      
  • B. s = v0t +  at2/2     (a và v0 trái dầu).
  • C. x= x0 + v0t + at2/2. ( a và v0 cùng dấu ).      
  • D. x = x0 +v0t +at2/2. (a và v0 trái dấu ).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 53057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA