• Câu hỏi:

  Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là: 

  • A. s = v0t + at2/2     (a và v0 cùng dấu).      
  • B. s = v0t +  at2/2     (a và v0 trái dầu).
  • C. x= x0 + v0t + at2/2. ( a và v0 cùng dấu ).      
  • D. x = x0 +v0t +at2/2. (a và v0 trái dấu ).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC