• Câu hỏi:

  Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là : 

  • A. Cân bằng bền.         
  • B. Cân bằng không bền.
  • C. Cân bằng phiến định.          
  • D. Không thuộc dạng cân bằng nào cả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC