YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là : 

  • A. Cân bằng bền.         
  • B. Cân bằng không bền.
  • C. Cân bằng phiến định.          
  • D. Không thuộc dạng cân bằng nào cả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 53022

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA