• Câu hỏi:

  Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 5+ 60t  (x: km, t: h)

  Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? 

  • A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.                   
  • B. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h.
  • C. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 5khm/h.     
  • D. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 60km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC