YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 5+ 60t  (x: km, t: h)

  Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? 

  • A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.                   
  • B. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h.
  • C. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 5khm/h.     
  • D. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 60km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 53046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA