• Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng

  Trong giới hạn đàn hồi của lò xo, khi lò xo biến dạng hướng của lực đàn hồi ở đầu lò xo sẽ 

  • A. hướng theo trục và hướng vào trong.
  • B. hướng theo trục và hướng ra ngoài.
  • C. hướng vuông góc với trục lò xo. 
  • D. luôn ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC