• Câu hỏi:

  Các dạng cân bằng của vật rắn là: 

  • A. Cân bằng bền, cân bằng không bền.         
  • B. Cân bằng  không bền, cân bằng phiếm định.
  • C. Cân bằng bền, cân bằng phiếm định.       
  • D. Cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC