• Câu hỏi:

  Gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao càng giảm vì: 

  • A. Gia tốc rơi tự do tỷ lệ thuận với độ cao.        
  • B.  Gia tốc rơi tự do tỷ lệ nghịch với độ cao của vật.
  • C.  Khối lượng của vật giảm.      
  • D. Khối lượng của vật tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC