• Câu hỏi:

  Hành khách 1 đứng trên toa tàu a, nhìn qua cửa số toa sang hành khách 2 ở toa bên cạnh b. Hai toa tàu đang đỗ trên hai đường tàu song song với nhau trong sân ga. Bống 1 thấy 2 chuyển động về phía sau. Tình huống nào sau đây chắc chắn không xảy ra? 

  • A. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước.  a chạy nhanh hơn b.
  • B. Cả hai  toa tàu cùng chạy về phía trước. b chạy nhanh hơn a.
  • C. Toa tàu a chạy về phía trước. toa b đứng yên. 
  • D. Toa tàu a đứng yên. Toa tàu b chạy về phía sau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC