• Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng

   Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực 

  • A.  phải xuyên qua mặt chân đế.                
  • B. không xuyên qua mặt chân đế.
  • C. nằm ngoài mặt chân đế.     
  • D. trọng tâm ở ngoài mặt chân đế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC