YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng

   Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực 

  • A.  phải xuyên qua mặt chân đế.                
  • B. không xuyên qua mặt chân đế.
  • C. nằm ngoài mặt chân đế.     
  • D. trọng tâm ở ngoài mặt chân đế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 53025

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA