• Câu hỏi:

  Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N.

  Góc giữa hai lực 6N và 8N bằng : 

  • A. 300.            
  • B. 450.             
  • C. 600.      
  • D. 900.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC