YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai

  • A. Tại một vị trí xác định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.              
  • B. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc cùng dấu với vận  tốc  v0.
  • C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi.         
  • D. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng chậm dần  đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52918

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA