• Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai

  • A. Tại một vị trí xác định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.              
  • B. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc cùng dấu với vận  tốc  v0.
  • C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi.         
  • D. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng chậm dần  đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC