AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng

   Mức vững vàng của cân bằng được xác định bởi 

  • A. độ cao của trọng tâm.                
  • B. diện tích của mặt chân đế.
  • C. giá của trọng lực.      
  • D. độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA