• Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng.

  Khi vật rắn không có trục quay cố định chịu tác dụng của mômen ngẫu lực thì vật sẽ quay quanh 

  • A. trục đi qua trọng tâm.       
  • B. trục nằm ngang qua một điểm.
  • C.  trục thẳng đứng đi qua một điểm.          
  • D. trục bất kỳ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC