YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vấn đề quan trọng nhất được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) đã xác định

  • A. nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và của từng miền Nam - Bắc.
  • B. đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 
  • C. mối quan hệ giữa cách mạng hai miền.     
  • D. vị trí, vai trò của cách mạng từng miền. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) đã xác định vấn đề quan trọng nhất là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và của từng miền Nam – Bắc.

  Chọn: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON