YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa các chiến lược chiến tranh của Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam những năm 1954-1975 là gì?

  • A. Đều sử dụng quân đội Sài Gòn.           
  • B. Đều nhằm đàn áp lực lượng cách mạng  Việt Nam. 
  • C. Đều dựa vào vũ khí trang bị của Mĩ và do hệ thống cố vấn Mĩ chỉ huy. 
  • D. Đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các chiến lược chiến tranh của Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam đều có điểm giống nhau cơ bản nhất là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ, âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

  Chọn: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON