YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thủ đoạn thâm độc của Mĩ khi thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và cũng là điểm khác so với các chiến lược trước mà Mĩ đã triển khai  

  • A. là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ ở miền Nam. 
  • B. tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN. 
  • C. thực hiện âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”. 
  • D. được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp đáng kể của quân đội Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  So với các chiến lược chiến tranh trước đó, thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” còn sử dụng thủ đoạn ngoại giao, lợi dung mâu thuẫn Trung – Xô để thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta, tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước Xã hội chủ nghĩa.

  Chọn: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371407

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON