YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ là gì? 

  • A. Cả nước hòa bình, khôi phục và phát triển kinh tế. 
  • B. Chiến tranh để lại hậu quả rất nặng nề. 
  • C. Đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định, tiến hành xâm lược miền Nam. 
  • D. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ (1954) miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn đặt dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau là đặc điểm nổi bât nhất của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

  Chọn: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON