YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân và dân ta:

  1. Giải phóng Huế.

  2. Giải phóng Buôn Ma Thuột.

  3. Nguyễn Văn Thiệu từ chức tổng thống.

  4. Giải phóng Đà Nẵng.

  5. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 

  • A. 2, 1, 4, 3, 5.
  • B. 1, 2, 3, 4, 5. 
  • C. 4, 5, 3, 1, 2.   
  • D. 3, 2, 4, 1, 5. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  2. Giải phóng Buôn Ma Thuột (10-3-1975).

  1. Giải phóng Huế (26-3-1975)

  4. Giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975)

  3. Nguyễn Văn Thiệu từ chức tổng thống (21-4-1975)

  5. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện (30-4-1975)

  Chọn: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON