YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Âm mưu cơ bản của Mĩ trong “Chiến tranh đặc biệt” là

  • A. “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.        
  • B. Dồn dân lập “ấp chiến lược”.
  • C. “Dùng người Việt đánh người Việt”.         
  • D. “Bình định” và “tìm diệt”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là “Dùng người Việt đánh người Việt”.

  Chọn: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON