YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) đã buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Pari?

  • A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.     
  • B. Cuộc Tiến công chiến lược 1972. 
  • C. Chiến thắng mùa khô 1966 - 1967.     
  • D. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối 1972. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

  Chọn: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON