YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân chung góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1945-1975? 

  • A. Truyền thống đoàn kết dân tộc thông qua các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất. 
  • B. Miền Bắc không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc vai trò hậu phương. 
  • C. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, quyết tâm chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. 
  • D. Đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Các đáp án A, C, D: là nguyên nhân chung góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1945 – 1975.

  - Đáp án B: là nguyên nhân riêng, chỉ trong phạm vi miền Bắc.

  Chọn: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON