AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ  năm 1919 đến 1930, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam tồn tại những khuynh hướng nào dưới đây?

  • A. Khuynh hướng dân chủ và khuynh hướng vô sản.
  • B. Khuynh hướng phong kiến và khuynh hướng vô sản.
  • C. Khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng phong kiến.
  • D. Khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>