RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng tháng Tám trong giai đoạn 1945 - 1946 là gì ?

  • A. Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.
  • B. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.
  • C. Thành lập chính phủ chính thức của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và giải quyết vấn đề tài chính trống rỗng.
  • D. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>