AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã . Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi đã đến”( SGK Lịch sử 12 trang 115).

  Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là

  • A. kẻ thù của chúng ta đã gục ngã hoàn toàn.
  • B. quần chúng đã sẵn sàng đấu tranh.
  • C. các lực lượng vũ trang đã vào vị trí.
  • D. sự ủng hộ tuyệt đối của quân Đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>