AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc cơ bản nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (21-7-1954) là gì?

  • A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.
  • B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước.
  • C. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.
  • D. Không vi phạm chủ quyền quốc gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>