AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Việt Nam quốc dân Đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi hệ tư tưởng nào dưới đây?

  • A. Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn
  • B. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin.
  • C. Triết học ánh sáng từ Pháp.
  • D. Quân chủ lập hiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA