AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

  • A. Hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
  • B. Cổ vũ và để lại bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.
  • C. Mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại.
  • D. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA