AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói khủng khiếp của hơn hai triệu đồng bào ta  cuối 1944 đầu 1945 là do đâu?

  • A. Thực dân Pháp bắt dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy.
  • B. Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay và thầu dầu.
  • C. Lương thực từ miền Nam không thể vận chuyển ra miền Bắc.
  • D. Vụ mùa năm 1945 thất thu do thiên tai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>