AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

  2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập.

  3. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng ra đời.

  • A. 1, 3, 2.
  • B. 2, 3, 1.
  • C. 1, 2, 3.
  • D. 3, 2, 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>