AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian:

  1.Chiến dịch Việt Bắc.

  2.Chiến dịch Biên giới.

  3.Cuộc chiến đấu ở các đô thị.

  4.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng.

  • A. (1), (2), (3), (4).
  • B. (3), (2), (1), (4).
  • C. (1), (3), (4), (2).
  • D. (3), (1), (2), (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>