AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So với những năm đầu thế kỉ XX, một trong những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

  • A. phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước đã giành thắng lợi.
  • B. có sự liên minh giữa giai cấp tư sản và vô sản.
  • C. phong trào dân tộc tư sản có những bước tiến rõ rệt.
  • D. giai cấp tư sản liên minh với phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>