AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ m gam tinh bột điều chế được 575 ml ancol etylic 10o (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) với hiệu suất cả quá trình là 75%, giá trị của m là

  • A. 60,75 gam. 
  • B. 108 gam. 
  • C. 75,9375 gam. 
  • D. 135 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>