AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào dùng để chứng minh trong CTCT của glucozơ có nhiều nhóm –OH ở kề nhau?

  • A. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam.
  • B. Cho glucozơ tác dụng với H2, Ni, t0
  • C. Cho glucozơ tác dụng với dd AgNO3/NH3, t0.
  • D. Cho glucozơ tác dụng với dd nước Br2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA