AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu không đúng là:

  • A. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit.
  • B. Etylamin tác dụng với axit nitrow ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.
  • C. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.
  • D. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA