AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:

  • A. Liên kết giữa nhóm NH với CO được gọi là liên kết peptit.
  • B. Có 3 α-amino axit có thể tạo tối đa 6 tripeptit.
  • C. Mọi peptit đều có phản ứng tạo màu biure.
  • D. Khi cho quỳ tím vào dung dịch muối natri của glyxin sẽ xuất hiện màu xanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>