AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phân tử của các gluxit luôn có

  • A. nhóm chức ancol. 
  • B. nhóm chức anđehit. 
  • C. nhóm chức axit. 
  • D. nhóm chức xeton.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>