YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau: Z + Cu(OH)2 /NaOH → dd xanh lam → kết tủa đỏ gạch. Vậy Z không thể là

  • A. glucozơ. 
  • B. saccarozơ. 
  • C. fructozơ. 
  • D. Tất cả đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA