YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch A có thể tích V lít chứa HCl aM và H2SO4 b M. Dung dịch B có thể tích x lít chứa NaOH c M và Ba(OH)2 d M. Dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch B. Biểu thức tính x theo V, a, b, c, d là:

  • A. \(x = \frac{{V.(2c + d)}}{{2a + b}}\)
  • B. \(x = \frac{{V.(a + 2b)}}{{2d + c}}\)
  • C. \(x = \frac{{V.(2a + b)}}{{2c + d}}\)
  • D. \(x = \frac{{V.(2d + c)}}{{a + 2b}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>