YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phenyl axetat được điều chế trực tiếp từ:

  • A. axit axetic và phenol. 
  • B. anhiđrit axetic và phenol.
  • C. axit axetic và ancol benzylic. 
  • D. anhiđrit axetic và ancol benzylic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>