AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức thì nCO2 = nO2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

  • A. metyl fomiat. 
  • B. metyl axetat. 
  • C. n- propyl axetat. 
  • D. etyl axetat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA