AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không chính xác:

  • A. Trimetylamin có mùi tanh của cá mè.
  • B. Anilin không làm đổi màu quì tím ẩm.
  • C. C2H5NH2 tan trong nước vì có tạo liên kết hidro.
  • D. CH3NH2 là chất lỏng có mùi khai như NH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA