YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong trò chơi đám mây (Clouds) để quay lại đám mây đã đi qua, ta nhấn phím

  • A. Space
  • B. Enter
  • C. Backspace
  • D. Tab

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong trò chơi đám mây (Clouds) để quay lại đám mây đã đi qua, ta nhấn phím Backspace

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF