YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp điền vào dấu …..:

  Thanh công thức cho biết ..................... của ô tính đang được chọn.

  • A. địa chỉ
  • B. nội dung
  • C. kiểu chữ
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thanh công thức cho biết nội dung của ô tính đang được chọn.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF