YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, kết quả là:

  • A. 12
  • B. 13
  • C. 14
  • D. 15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, kết quả là 14

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF