YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào sau đây đúng:

  • A. =MAX(A1,B5,15) cho kết quả là 1
  • B. =MAX(A1:B5, 35) cho kết quả là 27
  • C. =MAX(A1:B5) cho kết quả là 27
  • D. =MAX(A1:B5) cho kết quả là 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 công thức và kết quả đúng sẽ là =MAX(A1:B5) cho kết quả là 27

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 314500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF